Eerste prijs Feikje Bouwhuis in Nijland

Bolsward - Feikje Bouwhuis uit Bolsward is zaterdag winnares geworden van de eerste hoofdklassepartij (door-elkaar-loten) in Nijland. 

Met haar partuurgenoten Nicole Hempenius en Manon Scheepstra, beide uit Franeker was ze in de finale de meerdere van het partuur Lisette Wagenaar uit St. Annaparochie, Imke van der Leest uit Easterein en Sjanet Wijnia uit Wommels. De derde prijs ging naar Rianne Vellinga uit Franeker, Martine Tiemersma uit Easterein en Renske Terwisscha van Scheltinga uit Wiuwert. Bij de heren zegevierde het trio Martijn Olijnsma uit Grou, Teake Triemstra en Sjoerd de Jong uit Sint Annaparochie. Zij versloegen in de finale Menno van Zwieten, Herman Sprik en Hans Wassenaar met 5-2 6-4.