Trio Hiemstra tweede in Winsum

Bolsward - Marije Hiemstra en Martine Tiemersma uit Easterein en Sjanet Wijnia uit Wommels veroverden zondag een tweede prijs in de hoofdklasse vrije formatie in Winsum.

Ze verloren in de finale met 4-5 2-6 van het partuur Ilse Tuinenga uit Berlikum, Sjoukje Visser uit Damwoude en Manon Scheepstra uit Franeker. De laatste werd koningin.   Feikje Bouwhuis uit Bolsward pakte met haar partuurgenoten Iris van der Veen uit Franeker en Bianca van der Veen uit Leeuwarden de derde prijs. Op de foto de tweede prijswinnaars van Winsum. Foto Henk Hempenius.