Sjanet Wijnia winnares in Ee

EE - Sjanet Wijnia uit Wommels is met haar partuurgenoten Joukje Salverda uit Franeker en Lilijan Kingma uit St. Annaparochie winnares geworden van het eerste klas kaatsen in Ee gister.

De tweede prijs werd opgeëist door Nynke Sybrandy uit Dearsum, Nynke Kooistra uit Dronrijp en Jildou Sweering uit Folsgare. Sigrid de Jong uit Blauwhuis pakte met Jeanette Jansma uit Dronrijp en Annelien Broersma uit Easterlittens de derde prijs.