Makkum maakt favoriet zijn waar

Wommels - Wommels - Het kostte bij tijd en wijle bloed zweet en tranen maar aan het eind van een lange kaatsdag waren de bloemen voor het op voorhand favoriete partuur uit Makkum. Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem en Klaas Pier Folkertsma gingen door diepe dalen maar de finale tegen Ried  was een fluitje van een cent.

Maurice Kooistra, Robert Broeders en Roel Pieter de Jong wilden wel maar kwamen tegen het sterke drietal van kaatsvereniging Makkum gewoon kwaliteit te kort. Na een dik halfuur viel reeds de beslissing toen Jurre Rinia op 5-1 en 6-2 een zitbal plaatste. Roel Pieter de Jong de beste man van KV Klaas Mug pakte dan wel de eerste twee punten door het plaatsen van een zitbal daarna was de koek snel op. Op 6-2 sloeg zijn maat Robert Broeders de bal kwaad uit en de buitenslag van Roele Pieter op 1-0 en 6-2 deed de marge alleen maar groter worden. Makkum liet nu weinig steken vallen en via 6-2 en tweemaal 6-4 liep men verder uit naar een 5-0 voorsprong.  Het was voor Ried dweilen met de kraan open.  Zowel in het perk als aan de opslag domineerde Makkum. Een prima retourslag van Robert Broeders op 5-0 en 6-6 zorgde nog voor enig uitstel maar op 5-1 en 6-2 kon alles wat Makkum was de handen in de hoogte steken toen de opgeslagen bal van Jurre Rinia in het perk achter bleef.  Was de finale een walk-over dat was de halve finale tegen Tzummarum bepaald niet. Jelle Pieter van der walt, Harm de Vries en Nick Leistra verkochten hun huid zo duur mogelijk. Grote man was Nick Leistra die de voorbest opslag verzorgde en achterin stond. In de partij tegen Makkum werd hij goed gesteund door Harm de Vries en Jelle Pieter van der Walt. Het eerste bordje ging naar Tzummarum door een misser van Rinia op 6-4.  Makkum dat wel vaker had achter gestaan kwam snel in het beoogde ritme en met drie keer 6-2 en eenmaal 6-4 werd de achterstand van 1-0 omgezet in een 4-1 voorsprong. Er leek voor de Makkumer geen vuiltje aan de lucht.  Dat veranderde toen  Jelle Pieter van der Walt door zijn enkel ging. Verder kaatsen was feitelijk niet mogelijk en Van der walt moest zich beperken tot het nodige keerwerk indien mogelijk. Maar na 4 om 2 raakte Makkum de kluts helemaal kwijt. Op 4-2 en 6-2 lag de vijf eersten voor het grijpen maar het was opslager Jurre Rinia die Tzummarum de helpende hand toe stak. Driemaal miste hij het perk waarvan de laatste keer op 4-2 en 6-6. Tzummarum met een geweldige kaatsende Nick Leistra rook haar kans en toen Rinia op 4-3 en 6-6 wederom het perk miste was leiden in last.  Makkum pakte het eerst de vijf bordjes door een kwaadslag van Leistra op 4-4 en 6-4 maar de achtste buitenslag van Rinia bracht alles weer in evenwicht.  Na de misser van Rinia sloeg De Vries de bal kwaad uit en vervolgens miste Rinia nog tweemaal het perk.  Er kwam een kaats en het pleit leek voor Makkum beslecht. Nick Leistra bracht de bal geweldig naar het perk maar en dacht dat de wedstrijd gelopen was maar en had er geen rekening mee gehouden dat Klaas Pier Folkertsma de bal met de stuit nog uit kon slaan. Deze actie verraste Leistra met het gevolg dat de bal over de toppen van zijn vingers scheerde. Geen einde partij maar Leistra moest weer aan de bak. Iedereen in het volle stadion gunde het de man uit Tzummarum maar het gewicht van de partij eiste zijn tol. Een kwaad opgeslagen bal en een voorslag bracht Tzummarum van de hemel in de hel. Het was een ontsnapping die wel bij Makkum paste want de aanloop naar de finale ging met vallen en opstaan.  Tegen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk ging het in de eerste omloop bepaald niet van een leien dakje. De opslag van Jurre Rinia liep voor geen meter en mede hier door liep Makkum voortdurend achter de feiten aan. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk liep zelfs uit naar een 4-2 voorsprong. Makkum kwam terug en de beslissing viel op 4-4 en 6-6 met een zitbal van de naar zijn vorm zoekende Jurre Rinia. Daarna was het snel afgelopen en de laatste slag viel op 5-4 en 6-4. Was het tegen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk billen knijpen geweest Lollum-Waaxens kostte iets minder kracht maar haakte toch pas af bij 5-3 en 6-2. Bolsward liet zich ook niet zo snel inpakken en knokte voor wat het waard was. Maar verder dan de helft kwam Bolsward ook niet (5-3 en 6-4).  Spannend was het treffen tegen Berltsum dat heel lang op het vinkentouw bleef zitten maar bij 5-3 en 6-2 geslagen leek. Leek want een kwaad retourslag van Klaas Pier Folkertsma op 5-3 en 6-6 bracht Berltsum weer terug in de partij. Berltsum rook haar kans en Makkum kon weer eens niet uit komen. Het laatste eerst was toch weer voor Makkum. Een buitenslag van Corné Tuinenga en twee rake klappen van Klaas Pier Folkertsma waren de opmaat naar de 5-5 en 6-0 zege die tot stand kwam via een zitbal van Jurre Rinia. Ried zat mooi in de lijst en profiteerde optimaal van dit buitenkansje. Alde Leie (5 – 0 en 6 – 0) en Hommerts-Jutrijp waren opwarmertjes. Anjum, toch een geduchte tegenstander, leek bij 4-0 en 6-6 onder de voet te worden gelopen maar niet passeren van de kaats maakte het nog tot een spannend potje. Anjum ging er weer in geloven maar op 5 – 4 en 6 – 4 was het toch einde oefening. Via een staand nummer wachtte het verrassende Achlum  dat kaatste met Bauke Tjalle Anema, Arjan Oevering en Sjaak Bakker. Het werd een partij met wisselende kansen maar op 5-3 en 6-4 ging Ried er met de zege van door. Voor Tzummarum en Achlum resteerde dus de kleine premie. De 113de Freule had over belangstelling niet te klagen maar het nivo was aan de magere kant. De mooiste en spannendste partij van de dag die tussen Makkum en Tzummarum grossierde in fouten. De opslag was aan beide kanten het zorgen kind met elk vijftien missers. Daar stonden maar weinig bovenslagen tegen over. Omdat de Freule vaak een vlootschouw is voor de toekomst is wel duidelijk dat er nog heel veel water door de zee moet . Het aantal kaatsers dat op termijn door kan groeien is op de vingers van een hand te tellen. Nick Leistra en Klaas Pier Folkersma zullen het zeker redden. Maar dan… Wommels in cijfers: Eerste omloop: 1. Winsum – 2. Achlum 3-5 en 6-6; 3. Bitgum – 4. Ferwert 5-2 en 6-2; 5. Berltsum – 6. Wergea 5-2 en 6-4; 7. Weidum – 8. Goënga 5-5 en 2-6; 9. Mantgum – 10. Dronryp 0-5 en 0-6; 11. Itens – 12. Gaast-Ferwoude 2-5 en 4-6; 13. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk – 14. Makkum 4-5 en 2-6; 15. Lollum-Waaxens – 16. Folsgare 5-3 en 6-4; 17. Bolsward – 18. Exmorra5-4 en 6-6; 19. Spannum – 20. Scharnegoutum 3-5 en 2-6; 21. Menaam – 22. Wiuwert-Britswert 5-1 en 6-0; 23. Easterein – 24. Grou 2-5 en 2-6; 25. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 26. Heerenveen 5-0 en 6-0; 27. Goutum – 28. Baard 5-2 en 6-4; 29. Minnertsga – 30. Balk 5-4 en 6-6; 31. Wommels – 32. Reduzum 5-2 en 6-4; 33. Damwâld – 34. Tzummarum 2-5 en 4-6; 35. Sexbierum-Pietersbierum – 36. Franeker 4-5 en 0-6; 37. Hommerts-Jutrijp – 38. Arum 5-5 en 6-2; 39. Ried – 40. Alde Leie 5-0 en 6-2; 41. Sint Jacobiparochie – 42. Stiens 1-5 en 0-6; 43. Schettens-Longerhouw – 44. Anjum 1-5 en 4-6; 45. IJlst – 46. Morra-Lioessens 4-5 en 4-6; 47. Ee – 48. Peins 2-5 en 0-6; 49. Witmarsum – 50. Sint Annaparochie 5-2 en 6-0; Tweede omloop: 2. Achlum – 3. Bitgum 5-3 en 6-4; 5. Berltsum – 8. Goënga 5-2 en 6-0; 10. Dronryp; -12. Gaast-Ferwoude 5-5 en 6-4; 14. Makkum - 15. Lollum-Waaxens 5-2 en 6-2; 17. Bolsward – 20. Scharnegoutum 5-1 en 6-2; 21. Menaam – 24. Grou 5-0 en 6-2; 25. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 27. Goutum 5-3 en 6-6; 29. Minnertsga – 31. Wommels 2-5 en 4-6; 34. Tzummarum – 36. Franeker 5-3 en 6-0; 37. Hommerts-Jutrijp – 39. Ried 1-5 en 2-6; 42. Stiens – 44. Anjum 3-5 en 0-6; 46. Morra-Lioessens -  48. Peins 0-5 en 0-6; 49. Witmarsum staand nummer; Derde omloop: 49. Witmarsum – 2. Achlum 4-5 en 4-6; 5. Berltsum – 10. Dronryp 5-1 en 6-4; 14. Makkum – 17. Bolsward 5-3 en 6-4; 21. Menaam – 25. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-2 en 6-2; 31. Wommels – 34. Tzummarum 2-5 en 6-6; 37. Ried - 44. Anjum 5-4 en 6-4; 48. Peins staand nummer; Vierde omloop: 48. Peins – 2. Achlum 4-5 en 4-6; 5. Berltsum – 14. Makkum 5-5 en 0-6; 21. Menaam – 34. Tzummarumn 1-5 en 6-6; 37. Ried staand nummer; Halve finale: 37. Ried – 2. Achlum 5-3 en 6-4; 14. Makkum - 34. Tzummarum 5-5 en 6-6 (Makkum wint); Finale: 37. Ried - 14. Makkum 1-5 en 2-6.