Blauwhuister Kerk wordt weer wind- en waterbestendig

Blauwhuis - In juni is begonnen met de restauratie van de monumentale RK Sint Vituskerk met pastorie.

Tijdens de bouwvak worden steigers opgebouwd zodat de restaurateurs direct na hun vakantie het specialistische werk weer kunnen oppakken. Na de restauratie van de toren en de kleine transepten in 2013, is het nu tijd om de rest van de door weersinvloeden aangetaste ‘buitenschil’, aan te pakken. Verdroogde kitvoegen, die nu tussen het zandsteen- en de hardsteen- gootelementen zitten, worden vervangen door kalkmortel. De verflaag op de zandstenen onderdelen worden verwijderd en krijgen de natuurlijke uitstraling terug. Het schilderwerk van houten onderdelen wordt voorzien van de originele kleuren en het ijzerwerk wordt hersteld. Bovendien worden veel snijvoegen aangeheeld. Tegelijkertijd wordt begonnen met de restauratie van de buitenkant van de pastorie, tevens rijksmonument. Bij de pastorie worden de oorspronkelijke kleurstelling en raamindelingen teruggebracht. Voor zowel de kerk als de pastorie is een kleuren- en materiaalonderzoek uitgevoerd, dit in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Bisdom Groningen-Leeuwarden. De kerk is gebouwd in de periode 1868-1871, de inwijding vond plaats op 15 oktober 1872. De bouwkosten van de kerk exclusief interieur was destijds f. 84.320,00. ,,Het originele ontwerp van de befaamde architect Pierre Cuypers is altijd leidend bij restauraties'', zo stelt de restauratiecommissie. De financiering van de huidige - €. 198.300,00 kostende - restauratie is, naast 65% rijkssubsidie, mede mogelijk gemaakt door acties en giften van parochianen en bijdragen van diverse fondsen. Zo kwam er onlangs nog een toezegging binnen van het Prins Bernard Cultuurfonds en de Stichting Juckema-Sideriusfonds.