Partuur Hempenius wint Bolswarder Keatsweekein op 't Oordje

BOLSWARD - Nicole Hempenius (Franeker), Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy (beiden Dearsum) hebben het Bolswarder Keatsweekein op ‘t Oordje gewonnen.

Bij de hoofdklassepartij werden Marije Hiemstra, Martine Tiemersma (beiden Easterein) en Sjanet Wijnia (Wommels) tweede. De derde plaats was voor Elly Hofman (Dronrijp), Anke Winkel (Hijum) en Geke de Boer (Wergea).