Burgemeesters wisselen vanwege fusie tijdelijk van gemeentehuis

WOMMELS -   De burgemeesters van de fusiegemeenten Het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel wisselen in september bijna twee weken van gemeente.

De burgemeesters Gerrit Krol (Het Bildt), Fred Veenstra (Franekeradeel) en Tom van Mourik (Menameradiel) willen met de ruil inzicht krijgen in de verschillende culturen binnen de organisaties. Die informatie moet helpen bij het vormen van de gezamenlijke gemeente. De ruil is besproken met Commissaris van de Koning John Jorritsma. Juist omdat dit gebeurt in voorbereiding op een gemeentefusie, geeft Jorritsma toestemming. Hij heeft woensdag overleg gehad met de betrokken gemeenteraden. De wisseling gaat in op 8 september en duurt tot en met 20 september. Gerrit Krol neemt waar in Menameradiel, Tom van Mourik gaat naar Franekeradeel en Fred Veenstra naar Het Bildt.

Formele benoeming

Om te zorgen dat er geen juridische problemen optreden, benoemt Jorritsma het drietal formeel tot waarnemend burgemeester op hun tijdelijke post. Het is de bedoeling dat de drie gemeenten en de dorpen Winsum, Baaium, Spannum en Wjelsryp uit de gemeente Littenseradiel per 1 januari 2018 fuseren tot een nieuwe gemeente.