Oudejaarsploeg Easterein met Love Fryslân-letters aan de haal

EASTEREIN - De Love Fryslân-letters zijn terecht. De oudejaarsploeg van Easterein zit achter de stunt. Woensdagochtend doken de letters op voor Café Noflik in het dorp.

Vorige week verdwenen de Love Fryslân-letters van de Prins Hendrikbrug, nabij de Achmea-toren in Leeuwarden.

Onder de Love Fryslân-letters schreef de oudejaarsploeg: ,,Myn ferdwining soarge foar in protte komoasjes, mar derneist ek foar in moai stuk Fryslân promoasje. Ek al bin ik yn Ljouwert in hiel grut gemis, ik stean no wol yn it moaiste doarp dat er is.''