Bijna verdubbeling aantal deelnemers bij tweede editie Timmerdorp Witmarsum

WITMARSUM - Het Timmerdorp Witmarsum dat vorig jaar voor het eerst plaatsvond, krijgt dinsdag 7 juli een vervolg. De tweede editie van het evenement vindt plaats op een aantal vrije bouwkavels in de Dôle II in Witmarsum.

Er hebben zich negentig kinderen ingeschreven uit de groepen vijf tot en met acht. De kinderen komen uit: Arum, Kimswerd, Lollum, Longerhouw, Schettens, Schraard, Witmarsum en Wons. Vorig jaar werden er door vijftig kinderen in totaal twintig hutten gebouwd. Bij het timmerdorp kunnen kinderen drie dagen lang bouwen aan pallethutten. De gemeenschap van Witmarsum heeft het evenement zelf georganiseerd. De aannemers Heeringa en Hofstra uit Witmarsum en Feenstra uit Parrega voorzien daarbij het timmerdorp van: pallets, hout, hekwerken, tafels en banken, een bouwkeet, mobiele toiletten en gereedschap. Het Groencentrum Witmarsum en installatiebedrijf Lukkes uit Arum hebben ook pallets verzameld die gebruikt mogen worden. Loonbedrijf Haitsma uit Witmarsum stelt machines ter beschikking, zodat na het timmerdorp alles weer snel kan worden opgeruimd. Dorpsbelang Witmarsum stelt een tent ter beschikking, zodat iedereen droog kan zitten bij slecht weer. Terwijl de Rotary Club Harlingen een 'substantieel bedrag' heeft gedoneerd. Timmerdorp Witmarsum wordt gehouden door ouders en tientallen vrijwilligers in samenwerking met de buurtsportcoaches van de gemeente Súdwest-Fryslân. De buurtsportcoaches houden op de woensdag een sport- en spelmiddag.