Hinsz-orgel Martinikerk Bolsward jaar lang in de steigers

BOLSWARD - Het Hinsz-orgel in de Martinikerk van Bolsward wordt vanaf september gerenoveerd door door orgelbouwer Flentrop.

Onder andere de balgen, de balgenkamer, de windkanalen, de orgelkas, de klaviatuur, de speel- en registermechanieken en het pijpwerk worden onder handen genomen worden. De werkzaamheden duren naar verwachting een jaar. In 1953, 1976 en 2001 zijn ook al diverse herstelwerkzaamheden en restauraties uitgevoerd. Het Hinsz-orgel is gebouwd in de periode van 1776 tot 1781 door orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz. In Friesland bevinden zich ook dergelijke orgels in: Damwoude, Driesum, Harlingen en Tzum. Gedeputeerde Sietske Poepjes gaf afgelopen week het startsein voor de restauratie. Zij deed dat door het bouwbord te onthullen, in het nabijzijn van sponsoren, directe betrokkenen en veel belangstellenden. Ook was er het laatste concert op het Hinsz-orgel voor de restauratie. Dat concert werd gegeven door: Herman van Vliet, Kees Nottrot, Everhard Zwart en Wybe Kooijmans.

Open Monumentendag

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 12 september kunnen belangstellenden de werkzaamheden aan het orgel zien. Op deze dag start ook de boekenmarkt om geld in te zamelen voor de restauratie. De boekenmarkt is tot 1 oktober in de Martinikerk.