Brievenbus Baard teruggeplaatst

Bolsward - De brievenbus in Baard is weer teruggeplaatst. Die was vorig jaar weggehaald, omdat PostNL te maken heeft met dalende postvolumes. Toen na contact met de gemeente bleek dat de brievenbus in Baard deels vanwege onjuiste aannames weggehaald was, heeft PostNL besloten de bus weer terug te plaatsen op Dekemawei 8 in Baard.

Vanaf gister wordt de bus weer gelicht. In 2014 zijn in de gemeente Littenseradiel een aantal brievenbussen weggehaald. Volgens het locatiebeleid wat PostNL hanteert, moet er binnen een straal van 2,5 kilometer een brievenbus zijn. Dat resulteerde vorig jaar in de verwijdering van de brievenbussen uit onder andere Spannum, Britswert, Húns en Baard. Spannum en Britswert In Spannum en Britswert zijn de brievenbussen ondertussen terug, omdat de dorpen in actie kwamen. In Spannum bleek dat de bus in Winsum - waar ze nu op aangewezen waren – voor tweederde van de inwoners van Spannum op een afstand van meer dan 2,5 kilometer stond. Na een brief aan de Raad van Bestuur van PostNL stond de brievenbus weer in het dorp. Op verzoek van de gemeente heeft de postorganisatie het netwerk van brievenbussen in Littenseradiel nogmaals bekeken. Voor wat betreft Baard was PostNL nog steeds van mening dat het dorp voldoende afgedekt was door de brievenbussen in Winsum, Easterlittens en Húns. Echter, de brievenbus in Húns is ook weggehaald. Omdat de brievenbus in Baard dus deels weggehaald was vanwege onjuiste aannames, heeft PostNL besloten de bus weer terug te plaatsen in Baard.