Drie bijeenkomsten in regio over veranderingen in de zorg

BOLSWARD - De veranderingen in de zorg blijven de gemoederen bezighouden.

Om die reden zijn er informatiebijeenkomsten op: 24 september vanaf 19.30 uur in De Groene Weide in Bolsward, 30 september vanaf 14.00 uur in De Klameare in Workum en op 7 oktober vanaf 19.30 uur in De Stolp in Sneek. De bijeenkomsten worden gehouden door de cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân en Littenseradiel en het Steunpunt UGS in Sneek samen met het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU. Informatie voor Bolsward, workum en Sneek is te krijgen via respectievelijk 0515-572284, 06-20278801 en 0515-424044. De avonden zijn voor iedereen die informatie wil hebben over de actuele veranderingen in de sociale zekerheid en de zorg. Vooral de gevolgen van de Participatiewet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de wet Werk en Zekerheid staan centraal. Er wordt onder andere ingegaan op maatregelen voor mensen met een laag inkomen of een uitkering en mensen die veel zorg nodig hebben. Nanne de Jong, coördinator van het FSU, geeft een presentatie over de gevolgen van de maatregelen en wat dat betekent voor personen en gezinnen. Ook de bezoekers zelf komen aan het woord. Ook zijn vrijwillige hulpverleners aanwezig, waarmee na afloop afspraken gemaakt kunnen worden. Ook alle politieke partijen worden uitgenodigd.