Maria van Sevenwouden sluit jubileumseizoen af in Broereker

BOLSWARD - Het jubileumseizoen van Maria van Sevenwouden wordt zondag 27 september afgesloten.

Er is dan vanaf 16.00 uur een eenvoudige oecumenische gebedsviering in de Broerekerk in Bolsward. Aansluitend is er gelegenheid voor een gezamenlijke afsluiting. Het seizoen begon op 17 mei met de eucharistieviering. Die dag was er 's middags ook een processie. De Zalige Titus Brandsma parochie koos ervoor om het feest samen met de andere christelijke gemeenschappen en heel de stad te vieren. Met dezelfde insteek vindt nu ook de afsluiting plaats. In de viering keren de verschillende elementen van de processie weerkeren.