Platform Bolsward ziet levenslicht

BOLSWARD - Het Platform Bolsward ziet komende maandag het levenslicht in het oude Stadhuis. Dat is een faciliterend platform en zet Bolswardbrede thema’s op de agenda.

Aanleiding tot de oprichting van Platform Bolsward zijn twee sessies die eerder zijn gehouden op het Marnecollege met een enthousiaste en vooral betrokken groep stadsgenoten onder leiding van Klaas Sietse Spoelstra en het onderzoeksrapport van Klaas Toering, Boalsert Foarût. Het platform is geen extra bestuurslaag, maar heeft als faciliterend platform de taak om Bolsward brede thema’s op de agenda te zetten. Ook moet uitleg worden gegeven rondom de voortgang van de bijbehorende processen van idee- tot besluitvorming. De oprichters noemen het ,,een open en transparant werkend comité met vertegenwoordigers uit de publieke thema’s die voor Bolsward van belang zijn.” De avond wordt opgedeeld in vier sessies waar betrokken Bolswarders aan kunnen deelnemen. De kwartiermakers Daniel Nauta, Erik Kooistra, Fer Grijmans, Gerben Okkinga, Hans Jorritsma en Titus Hettinga gaan er van uit dat deze aanpak door iedereen gedragen kandidaten oplevert. Per thema willen zij in gesprek gaan met mensen die affiniteit hebben met een onderwerp of daar voor open staan. In de structuur is voorlopig gekozen voor acht publieke domeinen waar binnen de kwartiermakers vertegenwoordiging zoeken om Platform Bolsward te formeren. De avond is opgedeeld in de domeinen: economie, sport en recreatie, promotie, toerisme en recreatie. Volgens Klaas Toering is er sprake van een uniek concept in Nederland. ,,Geen extra bestuurslaag, maar een zelfstandig besturend orgaan dat wordt gefaciliteerd met kennis en financiële middelen uit het Bolswarder bedrijfsleven en de gemeente Súdwest-Fryslân om plannen die uit de Bolswarder samenleving komen te bespreken en uit te voeren. Dit gebeurt door de juiste mensen om de tafel te krijgen.” De gemeente Súdwest-Fryslân juicht volgens Toering het initiatief Platform Bolsward toe. Titus Hettinga, onder andere bekend als bestuurslid van Miljeugroep Boalsert zegt hoge verwachtingen te hebben van het platform. Ondernemers nemen deel ,,Het is vooral een goede zaak dat de ondernemers deelnemen. De kwartiermakers zijn vertegenwoordigers uit het oude Stadsbelang, dat na de discussie rondom het zwembad ter ziele is gegaan en Bolsward Promotion. Qua financiering zijn we wel afhankelijk van de gemeente. De gesprekken daarover gaan op korte termijn plaatsvinden met de wethouder. Draagvlak in de Bolswarder samenleving en ideeën om Bolsward goed op de kaart te zetten, zijn in ieder geval voldoende aanwezig.” Geïnteresseerden voor de themabijeenkomst op 21 september kunnen zich tot vandaag opgeven bij platformbolsward@gmail.com. Met als vermelding aan welke sessie deelgenomen wil worden. De bijeenkomst is van 17.00 tot 22.00 uur.