Musical Samuel te zien in Witmarsum en Wons

WITMARSUM - Witmarsum staat 13 september in het teken van startzondag. Dan wordt de musical over Samuel opgevoerd. Deze is geschreven en geregisseerd door Gerben Gerbrandy.

De musical wordt vier keer opgevoerd in De Hoekstien aan de Van Aylvaweg in Witmarsum en één keer in de kerk in Wons. Zondag 13 september is de musical tweemaal te zien voor de leden van de PKN-kerken, de Katholieke Parochie en de Doopsgezinde Gemeente van Witmarsum, Pingjum en Zurich. Maandag 14 september en vrijdag 18 september zijn er opvoeringen vanaf om 20.00 uur voor iedereen die de musical wil zien. Zondag 20 september om 11.00 uur wordt de musical in de kerk van Wons opgevoerd. Er is geen entree of toegangskaart nodig. Wel is er na afloop een collecte bij de deur. De spelers en koorleden uit Witmarsum, Pingjum en omgeving zijn sinds mei aan het oefenen voor de musical. Het Bijbelse verhaal gaat over Samuel, die als jongen door zijn moeder naar de tempel wordt gebracht om onder de hoede van priester Eli in dienst van God te leven.