NAAM FUSIEGEMEENTE WORDT FRANEKER, NIJ-WESTERGO OF WAADHOEKE

WOMMELS/FRANEKER - De fusiegemeente die ontstaat per 1 januari 2018 heet Franeker, Nij-Westergo of Waadhoeke. Dat is vanavond bekendgemaakt door Bert Looper na de vergadering van de herindelingscommissie, waar hij voorzitter van is.

De vergadering vond plaats op het gemeentehuis van Littenseradiel in Wommels. De nieuwe fusiegemeente bestaat uit Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de dorpen Winsum, Baaium, Spannum en Wjelsryp uit Littenseradiel. De nieuwe gemeente gaat nu nog door het leven als Westergo. Inwoners van de fusiegemeente kunnen nu van half tot eind september stemmen welke van de drie namen de naam van de fusiegemeente wordt. Als er een naam is die absolute meerderheid heeft, dan wordt deze half oktober bekendgemaakt. De naam die uiteindelijk wordt gekozen is bindend. De naamgever zelf krijgt een fiets en vergaart eeuwige roem. Als er geen meerderheid is, dan wordt er opnieuw gestemd. Overigens liet Anneke Hoekstra, woordvoerder van de gemeente Littenseradiel, weten dat voor alledrie namen meerdere inzendingen binnen zijn gekomen. Wat de planning is van de tweede stemronde, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat die stemronde snel zal plaatsvinden, omdat de nieuwe naam begin april moet worden vastgesteld in de raden van de vier gemeenten.

Motivatie

Wat de motivatie is van de herindelingscommissie om te kiezen voor deze drie namen, wordt zo snel als mogelijk gepubliceerd via de site van de Franeker Courant.