Feestelijke receptie op Keatslân De Seize rondom successeizoen

MAKKUM - Kaatsvereniging Makkum heeft vrijdagavond 4 september een feestelijke receptie gehouden.

Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem en Klaas Pier Folkertsma wonnen op 13 juni het Jongens NK in Hommerts–Jutrijp en op 5 augustus de Freule in Wommels. Kim Dijkstra, Boukje Bosma en Lobke Vlasbloem wonnen op 1 augustus in Hitzum de Ald Meiers Partij. De prijswinnaars verschenen om 20.00 uur met hun coaches Yde Klaas Dijkstra, Geert Wijma en Siepie Attema in de tot feestpaviljoen omgebouwde kantine. De jongens en meisjes hadden hun kransen om, de coaches droegen de Sulveren Pong. Dat is de prijs van de Ald Meiers Partij. Ook hadden zij de Villa van de Freule mee. Met een daverend applaus en de muziek van 'We Are the Champions' werden zij verwelkomd. Wat volgde was een avond met toespraken door onder andere voorzitter Warren van der Veen van Kaatsvereniging Makkum, voorzitter Sinnema van de KNKB en voorzitter De Jong van de Federatie. Maar ook ouders, coaches, freulewinnaars van vroeger en de kaatsers zelf namen het woord.