Provinsje Fryslân , Kunstvertoon en het gebouwde erfgoed

Bolsward -   Kunstvertoon organiseert gedurende enkele jaren een bijzonder programma rond het gebouwde erfgoed. Met openingsavonden, stedenexcursies en cursussen wordt volop aandacht gegeven aan het bouwen en de architectuur van 1400 tot 1950. 

In veel activiteiten staat Fryslân centraal. De Europese, Nederlandse én Friese architectuurhistorie komen in een drietal overzichtscursussen aan bod. Hiermee richt Kunstvertoon zich op liefhebbers én kenners. Provinsje Fryslân heeft het project omarmd en besloten tot een meerjarige medefinanciering van de ontwikkelingskosten van dit initiatief. Naar haar oordeel bevordert het de kennis over elementen en structuren die karakteristiek zijn voor de Friese geschiedenis. Dit jaar begint het programma met openingsavonden in de bibliotheken van Heerenveen, Sneek en Franeker  (begin november). Deze avonden bieden een interessant programma over de historische ontwikkeling van de stad Leeuwarden. Aaneensluitend volgt een boeiende dagexcursie naar Leeuwarden, een goede mogelijkheid om de Friese hoofdstad met andere ogen te gaan zien. Beide activiteiten leiden tevens in op de grote overzichtscursus over de Friese, Nederlandse en Europese architectuur van 16e eeuw tot 1800, die verzorgd wordt in de bibliotheek van Sneek. Er wordt ondermeer gewerkt met speciale bouwkunstsyllabi, welke aansluiten op de avondprogramma’s. Verhelderende en fraaie beeldseries op groot beeldscherm maken de uitleg door bouw-, architectuur- en kunsthistoricus Peter van der Werf heel aanschouwelijk. In plaats van de overzichtscursus kan men ook kiezen voor kortere cursussen (vanaf twee bijeenkomsten) en cursuscombinaties. Hierin staan specifieke onderwerpen centraal, bijvoorbeeld het bouwen in Fryslân en Nederland in de vroege gouden eeuw of juist de Europese architectuur. Men kan zelf een keuze maken voor welke onderdelen men inschrijft. Wie de smaak te pakken heeft, kan in het volgende seizoen vervolgen met andere excursies en cursussen in het teken van de periode na 1800. Onderdeel van het project is ook de speciale cursus ‘Leeuwarden – van prestedelijke nederzetting tot stad’. Naast de cursussen over bouwkunst komt bij Kunstvertoon ook de kunstgeschiedenis en schilderkunst uitgebreid aan bod. Meer informatie over het volledige cursusprogramma op www.kunstvertoon.nl. De speciale projectfolder en een prospectus kan men vinden in de bibliotheek of (kosteloos) aanvragen bij Kunstvertoon (info@kunstvertoon.nl of 0513-499441) .