DVD Makkum 70 jaar vrij

MAKKUM -  Op 18 april 2015 werd het feit dat Makkum 70 jaar geleden bevrijd werd gevierd met onder andere een variétéshow, een speciale tentoonstelling van Ald Makkum in de Waag, rondleidingen door Makkum met uitleg over de historie en een film met interviews in de Prins. In het centrum van Makkum was het een drukte van belang met muziek, ruilhandel en oude legervoertuigen.

Veel mensen kwamen naar Makkum. Het lukte vaak niet overal bij te zijn, zo kon niet iedereen de vier keer uitverkochte variété show bezoeken of ’s ochtends al aanwezig zijn voor de rondleiding. Van alle activiteiten is een dubbel-dvd gemaakt. Deze dvd is te bestellen door € 7,50 over te maken op rekeningnummer NL 77 RABO 0300 7004 15 t.n.v. Stichting Ald Makkum. Hierbij duidelijk  naam en adres vermelden. In Makkum wordt de DVD op vrijdag 6 november door de leden van de commissie van Makkum 70 jaar vrij persoonlijk afgeleverd. Voor die gelegenheid zullen zij zich weer hullen in hun kleding uit de jaren veertig. Bestellers van buiten Makkum krijgen de DVD opgestuurd.