KVG Bolsward opent seizoen 2015/2016

Bolsward -  KVG Bolsward heeft het seizoen 2015/2016 geopend. Na de gebedsviering met als voorganger pastor N. ten Wolde opende voorzitter Clara Bakker de jaarlijkse ledenvergadering. D

Ook kwamen twee vrijwilligers van Tesselschade-Arbeid Adelt vertellen waar zij voor staan. TAA is de eerste en dus oudste vrouwenvereniging van Nederland, opgericht in 1871. Oorspronkelijk waren het 2 verenigingen, de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging-Arbeid Adelt en de wat conservatiever ingestelde Vereniging Tesselschade. In de tweede wereldoorlog werden de activiteiten gestaakt, maar vanaf 1947, toen er een grote handwerktentoonstelling gehouden werd, was er het plan om te fuseren en die fusie kwam uiteindelijk in 1953 tot stand. TAA is een landelijke vereniging met 8500 leden en 31 afdelingen, verspreid over het hele land. Zij krijgen geen subsidies en zijn dus geheel afhankelijk van de contributie van de leden, giften en legaten. Zij zijn wel een ANBI-vereniging, zodat giften afgetrokken kunnen worden van de inkomstenbelasting. De afdelingen werken geheel autonoom en alles wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers, zowel landelijk als in de afdelingen. TAA heeft 4 doelstellingen: 1. TAA helpt vrouwen op weg naar economische zelfstandigheid door onder voorwaarden bij te dragen aan de opleidings- of studiekosten. Het moeten wel erkende opleidingen zijn en er moet een arbeidsmarktperspectief zijn. 2. TAA biedt vrouwen de mogelijkheid handgemaakte artikelen te vervaardigen, welke door de vereniging zonder winstoogmerk en voor haar risico worden verkocht. 3. TAA verstrekt giften aan (oud-)depothoudsters en aan (oud-)handwerksters, indien die extra ondersteuning nodig hebben. 4. TAA bevordert dat handwerktechnieken worden bewaard. In Amsterdam is daarvoor de Mary Korthals-Altes bibliotheek opgericht, waar naast boeken over handwerken ook patronen bewaard worden. Leden kunnen hier gebruik van maken. In Amsterdam op het Leidseplein is ook een winkel van TAA, waar de handgemaakte artikelen verkocht worden. Bij de afdelingen wordt er 1 à 2 keer per jaar een verkoop georganiseerd. Er zijn twee fondsen waar een beroep op gedaan kan worden: het Betsy Perk opleidingsfonds en het Zegers Veeckensfonds.