Samen Fryslan schoon

Wommels -  Klas 2W1 en 2W2 van Bogerman Wommels doen in de week voor de herfstvakantie mee met het project Samen Fryslân schoon.

Deze organisatie wil het zwerfafvalprobleem in de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Vlieland te lijf gaan. In oktober is de opruimactie in de gemeenten. De leerlingen ruimen zwerfafval op voor een schone woon- en leefomgeving. De module Milieu van het leergebied Mens&Natuur sluit goed aan bij deze activiteit. Op maandag 12 oktober gingen de leerlingen aan de slag met het project zwerfafval in drie lokalen onder leiding van drie docenten. Ze werken in groepjes of alleen aan een zelfgekozen opdracht. Bijvoorbeeld: - een “blikvanger” ontwerpen, - een poster maken om zwerfafval tegen te gaan, - een kahoot maken, - een afvalbak ontwerpen, - en natuurlijk gingen een paar groepen zwerfafval verzamelen De vier groepen die in Wommels afval verzameld hebben kwamen met een volle vuilniszak terug. Ze vertelden dat er vooral veel afval lag bij de skate baan en het tunneltje. De hele week is er ruimte en tijd om aan het project zelfstandig te werken. Vrijdag 16 oktober, vanaf 12.00 uur is er een presentatie van gemaakt werk aan elkaar.