Opbrengst collecte voor onderzoek naar spierziekten

Bolsward -  Van 13 tot en met 19 september is door vele vrijwilligers van het Prinses Beatrix Spierfonds gecollecteerd in Bolsward. Samen hebben zij een opbrengst van € 2.135,52 opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

“De inzet van onze vrijwilligers is onmisbaar. De collectanten en donateurs maken mogelijk dat het fonds in het komende jaar meer onderzoek naar spierziekten kan financieren”, aldus Joanna van Drongelen, hoofd collecte- & vrijwilligersorganisatie Prinses Beatrix Spierfonds. Collectant gemist? Heeft u de collectant gemist, maar wilt u toch nog een bijdrage overmaken? Dat kan via giro 969 van het Prinses Beatrix Spierfonds in Den Haag of sms SPIER naar 4333 (eenmalig €1,50). Prinses Beatrix Spierfonds Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.00 mensen. Het doel is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen door middel van wetenschappelijk onderzoek. De organisatie financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Dit is mogelijk dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers.