Zorgen over dreigende impasse sluis Kornwerderzand

Kornwerderzand -  Verladersorganisatie EVO maakt zich zorgen over een dreigende impasse rond de aanleg van een bredere sluis bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk. Na het Nederlandse kabinet wees ook de Europese Unie een verzoek om geld voor dit project namelijk af. Om alsnog Europees geld te krijgen, moeten het Rijk en de regio aantonen wat de voordelen van de bredere sluis zijn voor andere Europese landen, vindt EVO.

 Eerder wees de Europese Commissie de Friese aanvraag af omdat de plannen niet goed waren uitgewerkt en omdat het grensoverschrijdende effect van de verbrede sluis niet duidelijk werd. Friesland wil in 2016 opnieuw een aanvraag doen voor een Europese subsidie. Volgens EVO, belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, moet deze aanvraag beter omdat het project zonder Europese steun moeilijk is te realiseren. De Tweede Kamer vergadert maandag over infrastructuurprojecten en de financiering daarvan.  Economie Een bredere sluis bij Kornwerderzand is volgens EVO goed voor de economie in het hele IJsselmeergebied. Bedrijven die hun producten aan- en afvoeren over dat water hebben, net als hun toeleveranciers, baat bij schepen met een grotere vervoerscapaciteit. Zo is de bredere sluis belangrijk voor metaalbedrijven. Ook worden op de route veel (luxe-)onderdelen voor plezierjachten vervoerd – deze sector is niet alleen belangrijk voor de provincie, maar ook voor de export van Nederland.