Avond Baptisten Gemeente ZWF

Koudum -  De International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) komt op 29 november langs in het Baken in Koudum. De ICEJ wordt vertegenwoordigd door Diet Sets Bokma.

De ICEJ is geen ambassade in die zin dat het een land vertegenwoordigt. Het is echter wel een ambassade omdat het een 'natie' van gelijkgezinde christenen vertegenwoordigt die de Bijbelse betekenis begrijpen van het herstel van Israël. De ICEJ heeft een aantal doelstellingen: vertroosten, onderwijzen, voorbede, zegenen, inzamelen, hulp verlenen, verzoenen en voorlichten. De ICEJ is in meer dan 60 landen vertegenwoordigd door een ICEJ afdeling. Deze afdelingen hebben contacten met hun kerkleiders en bewegingen in hun eigen land. Door het jaar stuurt de ICEJ sprekers over de hele wereld die de belangrijke items aangaande Israël en het Midden-Oosten uitleggen. Eén van de medewerkers die zich voor 100 procent in zet voor de ICEJ is Diet Sets Bokma. Opgegroeid in het Heidenkip in het gezin van Siebe Klaas en Wies Bokma kreeg ze de liefde voor de bijbel en het land Israel mee. Nu zet ze zich in voor slachtoffers van de Holocaust, verzoeningtussen de verschillende mensen in Israel, het uit andere landen terug brengen van Joden en is werkzaam in de thuiszorg voor hulpbehoevenden. Zij gaat vertellen over de toestand nu in Israel en het werk dat ze daar doet. Iedereen van harte welkom. Aanvang 19.30 uur.