Thema avond over jeugd en sociale media

Bolsward -  Dit jaar houdt het Marne College op 23 november voor ouders van kinderen in groep 8 van de basisscholen in de regio en voor ouders van de  brugklassers van het Marne College een thema avond over jeugd en sociale media. Aanvang 19.30 uur.

Pubers lijken in de ban van sociale media en onderhouden op die manier vaak contacten met hun vrienden. Hoe ga je als ouder om met de belevingswereld van je zoon of dochter en hoe maak je thuis lastige thema’s bespreekbaar? Wat is daarbij de taak van ouders en de school en hoe kunnen we elkaar daarbij aanvullen? Deze avond staat communiceren met pubers centraal over thema’s die in het leven van jongeren een belangrijke rol spelen. Twee acteurs en een gespreksleider van PlayBack Interactief & Educatief Theater schetsen via korte scènes een confronterend en herkenbaar beeld hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toegaat. ‘Terugspeeltheater’, een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind, zorgt voor de nodige interactie. Graag opgeven voor deze avond via info@marnecollege.nl met vermelding van uw naam.