Winterexcursie naar het baardmannetje

Makkum -  Voor de IJsselmeerkust ligt de Makkumer Súdwaard. Dit bijzondere schiereiland is normaliter niet vrij toegankelijk, maar tijdens deze excursie kunnen deelnemers met een gids van It Fryske Gea de vogelrijkdom ervaren. Op woensdag 9 december wordt van 14.00 uur tot 16.00 uur gezocht naar het baardmannetje.

Deze bijzondere rietvogel zwerft in de winter vaak in kleinere rietvelden. Buitelend tussen de riethalmen verzamelt deze behendige vogel insecten. Zijn naam dankt hij aan de karakteristieke ‘bakkebaarden’. Vergeet laarzen en verrekijker niet. Opgave voor deze excursie kan tot dinsdag 8 december 12:30 uur via www.itfryskegea.nl of tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (tot en met 12 jaar € 2,-). Schiereiland excursie De ontwikkeling van de waarden is pas begonnen na 1933. Vóór die tijd lagen voor de kust al lang één of meer eilanden, maar na een stormvloed in 1776 bleef hier vrijwel niets van over. Na 1932, toen de Afsluitdijk was aangelegd, veranderde de situatie drastisch. Het zoute water werd zoet, het getijdenverschil verviel en de waterstand werd verlaagd waardoor de zandbanken permanent droog kwamen te liggen. Geleidelijk kwam de plantengroei op gang, terwijl diverse vogelsoorten hier een  nieuwe broedplek vonden. Na de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de Súdwaard ingepolderd en in cultuur gebracht. De zuidpunt is een belangrijk natuurgebied gebleven met rietvelden, kruidenrijke ruigtes en bosschages.  Momenteel worden er veel kleine zwanen waargenomen.