Onduidelijkheid over toekomst voor gebruikers Ons Gebouw

Bolsward -  Naar aanleiding van de informatieavond op donderdag 24 september in het voormalige stadhuis van Bolsward is er veel commotie ontstaan bij de plusminus 31 gebruikers van Ons Gebouw. De mededeling van wethouder Mirjam Bakker dat men per 1 januari 2016 een ander onderkomen moet zoeken sloeg in als een bom. Muziekschool Ritmyk gaat verhuizen naar het cultureel centrum omdat er in het Marne College geen plaats meer is. Na tien minuten stonden de verbouwereerde gebruikers al weer op straat.

Volgens de bestuursvoorzitter van Ons Gebouw, Jan van Dijk, is de mededeling onhandig gebracht. ,, Wij willen als bestuur best wel met de gemeente in gesprek, maar dan moet die wel eerst goed haar huiswerk doen. Het stadhuis is in de eerste plaats op 1 januari nog niet verbouwd en onze gebruikers kunnen daar dan nog niet intrekken. Een alternatief om een eventuele overbruggingsperiode op te vangen heeft de gemeente niet. Daarnaast zal de gemeente onze gebruikers ook iets moeten kunnen bieden. Het mooie van Ons Gebouw is, dat het een 'self supporting systeem' hanteert. Dat wil zeggen dat de gebruikers voor hun eigen natje en droogje kunnen zorgen en zo kosten kunnen besparen. Dit zien ook bezoekers van bijvoorbeeld cabaret en film terug in te toegangsprijzen. Na de informatieavond brak er lichtelijk paniek uit onder onze gebruikers. Wij zijn bewust niet meteen de barricade op gegaan om de gemeente de tijd te geven met een goed plan en alternatieven te komen. Maar we hebben nog niets vernomen. Het is nu half november en we willen zo onderhand wel wat duidelijkheid. " Kemal Akkus, vertegenwoordiger van de Turkse Culturele Vereniging Bolsward, zegt ook zeer verbaasd te zijn over de gang van zaken. ,, Wij zijn als vereniging zelf met de wethouder nog in gesprek gegaan over een locatie die ons wel geschikt lijkt. Namelijk de ruimte van de oude vleeskeuring achter het stadhuis. Van de wethouder kregen we groen licht, maar vervolgens van de projectambtenaar weer rood. We weten dus niet waar we aan toe zijn." Ook de fractie van de PvdA vindt de gang van zaken niet helder en heeft daarom in de commissie vergadering van afgelopen dinsdag een aantal vragen gesteld. De partij wil onder andere ook graag weten hoe de gemeente een en ander planologisch op wil vangen maar ook of de muziekschool niet beter terug kan verhuizen naar haar oude locatie in de Kerkstraat. Daarnaast of het gerucht klopt dat als er geen goede huisvesting voor de muziekschool in Bolsward wordt gevonden, de leerlingen naar Sneek moeten gaan in de toekomst. Petra de Wijn