Boek Jan Nauta over de oorlog

Bolsward - Jan Nauta heeft een boek geschreven over zijn belevenissen in de oorlog. Het geeft de lotgevallen weer van een jongen uit een kinderrijk gezin dat woonde in het centrum van Bolsward.

"In het laatste jaar van de oorlog was ik bijna tien jaar. Als er iets bijzonders plaatsvond in de nabije omgeving dat volgens mijn opvatting toen, belangrijk was, scheef ik dat op in een schoolschrift. Ongeveer in 1980 tijdens een verhuizing vond ik in een schoenendoos een vergeeld, beduimeld schrift. Met verbazing las ik de korte zinnen en vele verdrongen gebeurtenissen werden weer opgefrist." "Elk jaar rond de herdenking op 5 mei komen deze belevenissen weer naar voren en dwalen je gedachten terug naar die onzekere bezettingstijd. Een paar jaar geleden besloot ik, ook op aandringen van mijn vriendin, de inhoud van het schoolschrift zo aanschouwelijk mogelijk in boekvorm te verwoorden."