Joop Jukema bij Vrouwen van Nu

Witmarsum -  De eerstvolgende bijeenkomst van de Vrouwen van Nu afd. Witmarsum e.o. is op dinsdag 17 november.Deze avond is in de Gekroonde Roskam in Witmarsum en begint om 19.45 uur. Spreker is natuur/ vogelliefhebber Joop Jukema . Hij gaat vertellen over een reis naar Siberië en heeft een dia-presentatie daarbij. Gasten en nieuwe leden zijn ook van harte welkom.