Historisch Kaarttet Arum

Arum -  De ondernemersvereniging Arum heeft via een aantal Arumer bedrijven en Kreas Design uit Bolsward, het zogenaamde Historisch Kaarttet Arum uitgebracht.  De samenstellers Oane P. Anema en Pieter Tolsma kregen het eerste exemplaar uit handen van Gerlanda van Dijk en Douwe Boonstra van de Ondernemers Vereniging Arum aangeboden. Er zijn door de Arumer ondernemers inmiddels 585 kwartetten besteld. Voor particulieren is het Historisch Kwartet of Kaarttet Arum nog voor de kerst te koop “bij Feike” (de Spar) in Arum.