Waadhoeke is winnaar

Wommels -  Met 69% van de stemmen is Waadhoeke gekozen als naam voor de fusiegemeente het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel.

In januari 2016 wordt de naam Waadhoeke voorgelegd aan de vier gemeenteraden. Zij moeten de naam nog definitief vaststellen. Bedenker Waadhoeke is bedacht door mevrouw Tijssen uit Littenseradiel. Zij ontving een cheque van duizend euro voor een fiets naar keuze. De naam Waadhoeke past bij het internationale positieve ‘waddengevoel’ en maakt het mogelijk beleidsmatig en toeristisch-economisch aan\ te sluiten bij de uitstraling van het werelderfgoed. Het proces Inwoners hebben zelf ruim vijfhonderd namen ingediend voor hun nieuwe gemeente. In de zomer nomineerde een naamgevingscommissie, met daarin vertegenwoordigers van de vier gemeenten, daarvan drie namen: Franeker, Nij-Westergo en Waadhoeke. Tijdens de eerste stemronde in september bleken de namen Nij-Westergo en Waadhoeke favoriet. Omdat geen van de namen een absolute meerderheid kreeg, volgde een tweede stemronde met Waadhoeke als winnaar. Bijna 16.000 inwoners brachten hun stem uit tijdens deze stemronde; de meerderheid stemde digitaal via www.gemeentezoektnaam.frl. Meer informatie Meer informatie over de herindeling vindt u op de gemeentelijke websites van Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel.