Zienn en ZWF ontwerp bieden jongeren nieuw perspectief

Bolsward -  De jeugd heeft de toekomst, maar wat nu als het verleden van de jongere het toekomstbeeld vertroebelt? Als jongeren écht niet meer geloven in hun eigen mogelijkheden… Helaas is dit de realiteit voor heel veel jongeren, die door omstandigheden thuis of op school in een neerwaartse spiraal terecht komen. Zienn helpt deze jongeren; soms op een bijzondere manier.

Zoals in Bolsward, waar Zienn en ZWF ontwerp de handen ineen geslagen hebben door een werkervaringsplek te creëren voor Patrick en Gerben. De twee twintigers uit Harlingen waren de motivatie voor school en de hoop op werk al geruime tijd kwijt. Marja Ransijn, begeleider bij Zienn, ging met de jongens aan de slag. Prioriteit nr.1: inkomen! Om in eigen levensonderhoud te voorzien, maar ook om de groeiende schuld een halt toe te roepen. ‘Connecties zijn hartstikke belangrijk,’ aldus Marja. ‘Via ons eigen netwerk kwamen we in contact met Geoffrey en Wesley van ZWF ontwerp in Bolsward. Zij zijn maatschappelijk betrokken en boden de jongens een kans om zichzelf in een proefperiode van twee maanden te bewijzen. In overleg met degemeente mét behoud van uitkering en de intentie hen bij goed functioneren een BBL-traject aan te bieden.’ Eerst bewijzen, dan een baan De opzet is geslaagd, want als snel verdampten veel van de problemen die Gerben en Patrick hadden. De structuur die het werk hen bood, deed hen zichtbaar goed en ze ontpopten zich tot enthousiaste, hard werkende werknemers. Dat vond ook ZWF ontwerp en na twee maanden was het dienstverband een feit. Het klinkt als een logische constructie, toch is de regelgeving in de praktijk een beperkende factor. Geoffrey: ‘Wij hebben de proeftijd losgekoppeld van het arbeidscontract. Normaal gesproken is de proeftijd immers een onderdeel van het contract. Hier gold: eerst bewijzen, dan een baan! Dit vraagt van beide partijen een grotere inspanning. Bovendien hadden we toestemming nodig van de gemeente. Dat is allemaal gelukt!’ Zonder actie geen resultaat Patrick en Gerben zijn inmiddels een voorbeeld voor hun vrienden. Patrick: ‘Er is een grote last van mijn schouders, want niks doen… dat geeft allen maar stress en zet je aan het piekeren.’ Geoffrey is van mening dat veel problemen van jongeren kunnen worden opgelost als jongeren zich mogen bewijzen. ‘Arbeidsplaatsen voor jongeren creëren gaat niet vanzelf, dat vraagt om een verandering in het systeem. Kijk, je kunt blijven praten over kansen voor jongeren, maar als er geen actie volgt gebeurt er niets. Je moet met deze jongeren naar werkgevers toe, hun mogelijkheden ontdekken zodat hun perspectief verandert.’ Kansen benutten Marja, begeleider bij Zienn, is het hier roerend mee eens en benadrukt hoe belangrijk het is dat de gemeenschap begrijpt wat een uitzichtloze situatie met jongeren doet. Initiatieven kunnen gerust uit het bedrijfsleven komen, vindt Marja. Graag zelfs. De gemeente is volgens haar niet de enige partij die het verschil kan maken. Organisaties als Zienn beschikken vaak over het netwerk en de ingangen bij gemeenten om zaken voor elkaar te krijgen. ‘Het is fijn dat de gemeente Harlingen dit project omarmd heeft. Je mag een jongere tenslotte niet tegenhouden in de kansen die er liggen.’