Ernst de Corte zingt pareltjes van zijn vader Jules in Podium Pingjum

Pingjum - Podium Pingjum dat de laatste jaren toch al uitblinkt met een vaak verrassend en kwalitatief hoog muziekprogramma had afgelopen zondag een klein juweeltje in huis.

Klein in de zin van de bezetting met Ernst de Corte (zang) en Guus Westdorp (piano), maar wel een flonkerende voorstelling. Ernst de Corte vertolkte op een subliem mooie ingetogen eigen manier een keuze uit de meer dan drieduizend liedjes van zijn vader. Het bijzondere van de voorstelling school enerzijds in de nog verrassend actuele soms bijna visionaire teksten van Jules en zijn ongekend knappe pianospel, anderzijds in het feit dat de stem van Ernst niet helemaal op die van zijn vader lijkt en de muziek, die maar van een klein aantal liederen genoteerd is door Guus Westdorp opnieuw moest worden uitgezocht en vertaald. Dat gebeurde soms aan de hand van bandopnamen en resulteerde in muziek waarin Westdorp naadloos de sfeer van het spel van de Corte oppikte. Ernst de Corte begon pas later, eigenlijk op het eind van diens leven, de Corte overleed in 1996, het werk van zijn vader te waarderen. Als gitarist begaf hij zich aanvankelijk in een andere richting. Dit is het tweede seizoen dat hij met Guus Westdorp met dit programma  optreedt en hij merkt op dat hij zijn vader en zichzelf hierdoor steeds beter leert kennen. Wie aandachtig naar de teksten van Jules luistert ontdekt hoe rijk de Nederlandse taal kan zijn en hoe deze in de loop van de tijd verarmd is. Wie gebruikt er bijvoorbeeld nog het woord 'bedotten'. De Corte stelde vooral vragen als 'ik zou wel een willen weten', maar oordeelde niet. En wie naar zijn pianospel luisterde ontdekte ook waarom de Corte door de pianisten uit zijn tijd werd bewonderd. Door dicht bij de liedjes, maar ook door dicht bij zichzelf te blijven is er een indrukwekkend stuk liedgeschiedenis aan de archieven op fraaie wijze weer naar voren gehaald. Een mooier monument voor deze taal- en pianokunstenaar hadden Ernst de Corte en Guus Westdorp niet neer kunnen zetten.