Optiek Peter verstrekt vuurwerkbrillen aan Bolswarder scholen

BOLSWARD - De basisscholen Sint Maarten en De Bron krijgen van Optiek Peter oogbeschermende middelen aangeboden.

Elk jaar opnieuw lopen mensen oogletsel op door vuurwerk. Bescherming van de ogen is niet alleen belangrijk bij het afsteken, maar ook bij het kijken ernaar is dat essentieel. Met deze actie voor de twee grootste basisscholen in Bolsward wil Optiek Peter benadrukken om voorzichtig met vuurwerk om te gaan. Het dragen van de vuurwerkbril moet het aantal slachtoffers met oogletsel door vuurwerk zoveel mogelijk terugdringen. Ondanks vele voorlichtingen over de gevaren van vuurwerk gebeuren er elk jaar toch weer veel ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden door het dragen van een vuurwerkbril. Laat het je niet overkomen en bescherm je ogen!