Café De Posthoorn toneel Fries kampioenschap bandstoten vijfde klas

DRONRYP - Café De Posthoorn in Dronryp is 19 en 20 december het toneel van het Fries kampioenschap bandstoten vijfde klas.

Op beide dagen is de aanvang om 13.00 uur. Er doen biljarters mee uit Gorredijk, Lollum/Waaxens, Scharsterbrug, Hoornsterzwaag en Harlingen. De partijlengte is dertig caramboles.