De weg van de melk beleven tussen de koeien

Heidenskip - Het lijkt zo logisch, die pakken melk en plakken kaas in de winkelschappen. Maar voordat de producten in de winkel liggen, hebben ze al een hele weg afgelegd. Vier jonge boerinnen namen hun gasten mee op ‘de weg van de melk’ in Workum en It Heidenskip om ze kennis te laten maken met de melkveehouderij.

De ‘Tour on Boer’ werd vrijdag gehouden en was een initiatief van Marije de Vries, Nynke Boersma, Wietske Hettinga en Janneke van der Werff. Zij zijn lid van de Agrarsche Jongeren Friesland (AJF) die met het project ‘Boer Burger Buur’ de kloof tussen boer en burger onderzocht en kleiner wil maken. Het onderwerp ‘voedsel’ is momenteel een ware hype. Mensenwillen weten waar hun voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. Uit het onderzoek van de AJF kwam naar voren dat de burger het liefst activiteiten bezoekt die ook daadwerkelijk op de boerderij zelf plaatsvinden. Het zelf kunnen zien, ruiken en voelen draagt bij aan het creëren van een positief beeld van de boerderij en de agrarische sector. De vier jonge boerinnen pakten de handschoen op en organiseerden de Tour on Boer ‘Beleef de weg van de melk’. Daarbij gingen ze met hun circa dertig gasten van diverse pluimage – waaronder Tweede Kamerlid LutzJacobi, huisarts Hylke Bakker en hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma, maar ook vertegenwoordigers uit de culturele en agrarische sector – op bezoek bij de zuivelfabriek in Workum en daarna bij twee melkveehouders, Bokma en Hettinga, in It Heidenskip. Deze bezoeken maakten duidelijk dat niet alle boeren op dezelfde manier denken en werken. De familie Bokma heeft een biologisch melkveebedrijf met Jerseykoeien in de wei en heeft een andere visie en manier van werken dan de familie Hettinga, die een gangbaar melkveebedrijf heeft en de koeien tot half juli op stal houdt om het gras efficiënter te benutten. Juist deze verscheidenheid viel op en werd door de deelnemers als leerzaam ervaren en dat was ook juist de bedoeling van de middag. De middag werd afgesloten met een diner dat op locatie was klaargemaakt door studenten van de Friese Poort en werd genuttigd in de stal van Hettinga.