Provincie Friesland steunt Nederlandse Bach Academie

HEMELUM -  De provincie Friesland steunt het project Bach in Residence dat in maart en april 2014 op verschillende plaatsen in Friesland plaatsvindt met een bedrag van 50.000 euro.

De Nederlandse Bach Academie (NBA) met als artistiek leider Hoite Pruiksma uit Hemelum, is een nieuwe praktijkgerichte Academie die de verbindende factor wil zijn tussen professionele musici en specialisten, zeer getalenteerde amateurs en muziekvakstudenten en leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Een hoog gekwalificeerde, ambachtelijke Academie die door het organiseren en geven van o.a. concerten, voorstellingen, cursussen, masterclasses en educatieve projecten op scholen een belangrijke bijdrage levert aan de muziekcultuur. En de culturele infrastructuur van ons leefgebied versterkt. De NBA gaat hiervoor een duurzaam partnership aan met het Nederlands Kamerkoor en Concerto ‘d Amsterdam.

Door gezichtsbepalende activiteiten en projecten leggen zij de loper uit naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad Europa 2018 als footprint voor de periode na 2018. Daarmee borgen zij dat de muzikale en culturele vonk na 2018 niet uitdooft, maar brandend blijft. Artistiek leider van de Nederlandse Bach Academie componist/dirigent Hoite Pruiksma is een veelzijdig musicus, initiator en bedenker van grensverleggende culturele projecten