Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen goed in SWF

Sneek - De inspectie van het Onderwijs is tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen in Súdwest-Fryslân.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit de gemeente in een brief laten weten.  De inspectie van het Onderwijs maakt elk jaar een risicoanalyse voor alle Nederlandse gemeenten. Súdwest-Fryslân is hier positief uitgekomen. De minister geeft aan dat Súdwest-Fryslân de wettelijke taken op het gebied van toezicht en handhaving goed uitvoert.