Excursie It Fryske Gea over Warkumerwaard

Workum - It Fryske Gea houdt zaterdag 28 februari een excursie over de Warkumerwaard. De excursie onder leiding van een gids begint om 9.30 uur.

De Warkumerwaard is een natuurgebied aan de IJsselmeerkust bij Workum. Het gebied staat bekend om de vele vogels die hier broeden, voedsel zoeken, rusten en overwinteren. Laarzen en een verrekijker zijn aan te bevelen. Opgave kan tot vrijdag 27 februari 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (kinderen tot en met 12 jaar € 2,-).