Nassaulezing in Museum Hindeloopen

Hindeloopen - In Museum Hindeloopen/Hidde Nijland Stichting, wordt zondag 15 februari om 15.00 uur door Lourens Oldersma een lezing gehouden over de Friese Nassaus.  

Een adellijke hofhouding in Leeuwarden! Nassaus met een toekomstig Oranjerandje, die de boel in Friesland komen ‘bestieren’. Voorouders en redders van een familielijn, die uiteindelijk de koninklijke status weten te bereiken.   De Nassaus, stadhouders in een gewest met een sterke drang naar onafhankelijkheid en behoud van eigen identiteit. Wat hebbendeze politieke provinciebazen de Friezen gebracht? Is de bevolking tevreden geweest met deze hofhouding of hebben ze met veel blijheid en aansluitend bij de ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’gedachte afscheid genomen van de lokale Oranjes?   Dat de Nassaus als stadhouders een dominante positie hebben gehad in de geschiedenis van Fryslân, valt niet te ontkennen. Vanaf 1581, waarin de gewesten met het Plakkaat van Verlating de Spaanse koning Philip II de rug toekeren, komt het huis Nassau-Dietz in beeld. Ze leveren hun bijdrage in de vorming van een republiek, die in 1648 (vrede van Munster) zijn soevereine status krijgt. Als Willem III van Oranje-Nassau kinderloos sterft, zorgt de Nassau-Dietztelg Willem Karel Hendrik Friso, stadhouder alhier, voor het vervolg. Met als titel Willen IV van Oranje –Nassau wordt hij de hoogste baas in de republiek.   In de lezing zal Lourens Oldersma de rol en de invulling ervan door de Friese Nassaus als uitgangspunt nemen. Lourens Oldersma heeft zich intensief verdiept in de rol en de geschiedenis van het huis Nassau. In het dagelijks leven is hij hoofd bedrijfsvoering/adjunctdirecteurbijTresoar.