Op reis door het verleden met Auke Bult

Koudum - Amateurarcheoloog Auke Bult uit Molkwerum houdt donderdag 5  februari om 20.00 uur een lezing in De Klink in Koudum op uitnodiging van de Historyske Wurkgroep Koudum.

Na de zeer onderhoudende lezing door Pieter Winsemius over zijn boek het Koningvaandel, is dan het woord aan amateurarcheoloog Auke Bult uit Molkwerum. Al meer dan twintig jaar verschijnt Auke op het toneel als er ergens in de Lytse Súdwêsthoeke een ontwikkeling plaatsvindt waarbij gegraven wordt. Hij kent de geschiedenis van de streek en weet welke locaties interessant zijn. In de loop der jaren heeft hij heel veel vondsten gedaan en kennis van materialen en gebruiken opgebouwd. Bovendien heeft hij goede contacten met overheden en met professionele archeologen die hem graag een kijkje in hun keuken gunnen. Geschiedenis en archeologie over beiden spreek ik met veel plezier, aldus Auke, die u graag met een aantal bijzonder vondsten en een diapresentatie meeneemt in een reis door het verleden. De reis start bij het Oudemirdumer Klif en gaat langs verschillende opgravingen, zoals te Warns in 1999 waarbij veel zeventiende-eeuws materiaal naar boven kwam. Koudum wordt even aangedaan en de bijzondere opgraving in It Heidenskip, in 2012, op de mysterieuze plek die bekend staat als ‘De Wolvetinte’. Ook opgravingen te Stavoren komen aan bod, zoals de recente opgraving bij de aanleg van de nieuwe sluis. De lezingen zijn een initiatief van de Wurkgroep Histoarysk Koudum in samenwerking met de culturele stichting de Súdwester. De wens is om ook volgend seizoen lezingen over streekhistorische onderwerpen te organiseren. Wij zien daarom uit naar uw komst op donderdag 5 februari om 20.00 uur in de Klink. Toegang is 5.00 euro.