Humanitas start lotgenotengroep

Bolsward - Humanitas Zuidwest Friesland start in februari weer een lotgenotengroep. De intakegesprekken hiervoor zullen voorafgaand plaatsvinden.

De groep is bedoeld voor mensen die een dierbare hebben verloren. Na het verlies van een partner, maar ook na het overlijden van een kind, een ouder of een broer of zus kan het fijn zijn om met lotgenoten ervaringen te delen. Dat kan in de lotgenotengroep. De groep bestaat uit zes tot acht mensen die onder leiding van twee vrijwilligers tien keer bij elkaar komt. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelens en emoties die met het verlies gepaard gaan en hoe dit verwerkt kan worden. Het is juist de onderlinge herkenning die veel steun kan geven aan de deelnemers. Sommige mensen krijgen liever individuele begeleiding. Ook dat is mogelijk. Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Tetsie Reinsma via tel.nr. 0517-854985 of b.g.g. 06-41951960.