PvdA SWF: regie zorgwoningen bij gemeente

Sneek - De PvdA in Sudwest-Fryslân vindt dat de gemeente de regie moet nemen over de spreiding van zorgwoningen in de gemeente.

De partij wil een goed aanbod van woningen voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische beperking. Iedereen moet een woning kunnen hebben die bij hem past en waarbij in de eigen woonsituatie op een moderne manier aanvullend zorg geboden kan worden. Het is daarbij belangrijk dat de woningen goed gespreid liggen over de  gemeente, aldus de PvdA. Ze denkt dat Zorginstellingen, Corporaties of de markt die spreiding zelf niet kan regelen. Wethouder Gea Akkerman heeft deze week in de commissievergadering toegezegd om met betrokken instellingen om tafel te gaan zitten om hier als gemeente mogelijk een regierol te kunnen vervullen.