Ingezonden | Politiebureau Koudum

KOUDUM - Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Politiebureau Koudum

Op zaterdag 28 februari gaf Hielke Bandstra, het Workumer raadslid voor de VVD in SWF, een interview aan RTL 4. Het vond allemaal plaats voor het plaatselijke politiebureau. Hayo Apotheker kwam in deze uitzending ook aan het woord. Doordat het Russische nieuws over een aanslag aldaar het nieuws volledig domineerde, kwam het Koudumer nieuws er wat bekaaid af. Hielke Bandstra is, zo lijkt het, het enige raadslid dat zich ‘bekroadet’ om de sluiting van dit bureau. Omdat burgemeester Hayo Apotheker een negatief advies gaf aan minister Ivo Opstelten, weten we tenminste wel waar hij staat. Alle autoriteiten beweren in de huidige discussie om het hardst, dat er in de toekomst voldoende blauw op straat blijft verschijnen. Ook de dienstverlening wordt niet minder, ja zelfs beter. Bovendien beweren onze politie bobo’s dat een politiebusje binnenkort net zo goed als bureau kan functioneren als een gemetseld bureau, zoals dat bijvoorbeeld in Koudum is gebouwd. Aangifte doen kan prima via de computer. Hierbij wordt even vergeten dat er al heel wat computer systemen van de overheid zijn geflopt. Het overleg met collega’s en de commissaris over de proces verbalen, moet kennelijk later maar plaatsvinden op het Hoofdbureau in Sneek. Als onze dienders in Stavoren een moeilijke klus moeten opknappen, dan komen ze natuurlijk voor een bakkie troost, een wijle rust, kort overleg plegen en even toiletteren, vast terecht in het Vrouwtje van Stavoren. Je kunt voor dit soort zaken natuurlijk moeilijk 80 km. heen en weer karren naar Sneek. Dorpsbelang Koudum stuurde al een pittige brief aan de hoogste politiechef van Friesland, ze wachten helaas nog wel op antwoord. Samen met de overige dorps- en stadsbelangen in de regio staan er publieke acties ‘op ’e priemmen’ werd gemeld in Bulte Nijs. Maar het zijn niet alleen sec de politie aspecten waar het om gaat, ook het uitkleden van het platteland ten voordele van onze ‘Hoofdplaats’ spelen hierbij mee. Nieuwe agenten die in de nabije toekomst aangenomen worden, gaan (moeten misschien wel) vrij zeker in de regio Sneek wonen. Dit type kader kunnen wij in onze dorpen, denk aan het kerkelijke- en het verenigingsleven, moeilijk missen. Wellicht dat FNP wethouder Durk Stoker ons, ondanks het feit dat hij geen portefeuillehouder is, in het aangekondigde ‘gesprek’ met de leden van DBK, te houden op 19 maart 2015 in de Klink, enige helderheid kan verschaffen hoe of het er voor staat met ‘ons’ politiebureau. Ulfert de Jong, Koudum