Ingezonden | Gevolgen bomenbeleid Súdwest-Fryslân

Koudum - Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Gevolgen bomenbeleid Súdwest-Fryslân

Deze week is duidelijk geworden wat de gevolgen kunnen zijn van het nieuwe Bomenbeleid van de gemeente Súdwest-Fryslân, als je kijkt naar de 65 jaar oude lindebomen ronde de Martinikerk in Koudum. Onder eigen beheer van het kerkbestuur worden de lindebomen gesnoeid in samen werking met de ontwikkelaar van de nieuwe woningen op de locatie Schlecker/de Pauw en de gemeente. Gesnoeid? Misvormd en vermoord is een passender term voor het doordrukken van een al jaren geleden uitgesproken wens om de kerk in het zicht te willen krijgen en de lindebomen in een mooi gevormde ovaal rond de kerk klein te plaatsen. Gekapt mocht er niet meer worden (wat toch gebeurd is!), een snoeibeurt door een erkend bedrijf leverde blijkbaar te weinig op en nu worden deze beschermde bomen verminkt. Een paar maanden geleden werd een kapvergunning ingetrokken voor één van de bomen (de reden van aanvraag was dat deze 1,5 meter buiten het ovaal viel) en nu worden deze reuzen met hun prachtige ronde vormen teruggebracht tot kaarsen. De nieuwbouwontwikkelaar heeft zo toch zijn zin, door deze boom extra klein te maken, wat eerder niet ter discussie stond. Het recht van de personen met kettingzagen lijkt wederom te zegevieren. Ik hoop dat we hierdoor in de toekomst zorgvuldiger met het leven omgaan. Arnaud Kiers, Koudum (contactpersoon Bomenstichting)