Kompleten Marga Claus op longlist Gysbert Japicxpriis

Bolsward - Het boek Kompleten van schrijfster Marga Claus uit Easterein staat op de twaalf boeken tellende longlist voor de Gysbert Japicxpriis 2015.

De adviescommissie voor de Gysbert Japicxpriis 2015 heeft een longlist bekendgemaakt van twaalf Friestalige romans of verhalenbundels. Op de lijst staan titels van auteurs met een lange staat van dienst maar ook een paar debuten. De keuze voor deze boeken is gemaakt omdat ze met een literair karakter, avontuurlijk en vernieuwend zijn geschreven en duidelijk de rijkdom van het Fries laten zien, aldus de adviescommissie. De Gysbert Japicxpriis is de grote prijs van de Friese literatuur. De provincie Fryslân reikt de prijs om de twee jaar uit, de ene keer voor proza, de andere keer voor poëzie. Dit jaar is het proza aan beurt. Het betreft werk, uitgekomen in de kalenderjaren 2011-2014; daarbij is de feitelijke datum van verschijnen bepalend. In totaal verschenen er in de betreffende periode meer dan 130 oorspronkelijke Friestalige prozatitels, inclusief niet-literair werk. De adviescommissie bestaat uit Marga Waanders (voorzitter), Yvonne Dijkstra, Kester Freriks, André Looijenga en Doeke Sijens. De genomineerde titels zijn: As gong dêr in oar – Leo Popma De triennen fan Cheetah – Anne Feddema Einum – Koos Tiemersma Frou mei mandoline op sofa – Josse de Haan In kop as in almenak – Elske Hindriks It libben fan in oar – Jetske Bilker Kofje ferkeard – Margryt Poortstra Kompleten – Marga Claus Littenser Merke – Ale S. van Zandbergen Op klompen troch de dessa – Hylke Speerstra Rêdbâd – Willem Schoorstra Wat it is om bang te wêzen – Sipke de Schiffart