Gemeentegeld voor Nieuwe Afsluitdijk

Kornwerderzand - De gemeente Súdwest-Fryslân stelt 140.000 euro beschikbaar voor deelname in het regionale samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk.

  De Afsluitdijk heeft de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijke dagattractie, om meer bezoekers de Afsluitdijk en het omliggende gebied te laten beleven. De ontwikkeling van de driehoek Kornwerderzand-Zurich-Makkum, de poort naar Fryslân, betekent een enorme impuls voor de regionale economie, aldus het college. Gezamenlijk met de regionale partners wordt deze regio op de(internationale) kaart gezet.   De versterking van de Afsluitdijk en de projecten zoals de Vismigratierivier en de beoogde vergroting van de sluis staan volop in de belangstelling. De Afsluitdijk wordt een icoon van de 21ste eeuw, waar vele bezoekers naartoe willen komen en het bedrijfsleven profijt van zal hebben. Om die icoonwaarde te versterken heeft de minister van I&M de kunstenaar en innovator Daan Roosgaarde verzocht een invulling te geven aan die icoonwaarde van de Afsluitdijk. De vele ontwikkelingen bieden grote kansen voor de gemeente als het gaat om een impuls in de regionale economie, voor zowel de (toeristische)ondernemers als de werkgelegenheid. Kornwerderzand wordt een belangrijk knooppunt als het gaat om toerisme en innovatie.