Excursie It Fryske Gea over  Warkumerwaard

Workum - It Fryske Gea houdt zaterdag 14 maart van 9.30 tot 11.30 uur een excursie naar de Warkumerwaard.  Aanmelden kan tot vrijdag 13 maart tot 12.30 uur via het hoofdkantoor van It Fryske Gea, tel. 0512-381448.

Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (kinderen t/m 12 jaar € 2,-). Laarzen en verrekijker zijn gewenst!