Recreatiesector laaiend op minister Kamp

Sneek - MAKKUM - Recreatie- en watersportondernemers zijn woedend nu minister Kamp een groot windmolenpark bij Makkum wil bouwen. Dit is nadelig voor de recreanten en watersporters. Een lijnopstelling van windmolens langs de Afsluitdijk is een veel gunstiger alternatief, zo besloot de Provincie Friesland al eerder. Minister Kamp slaat echter dit advies in de wind.

HISWA Regiomanager Jan Ybema: ,,De Friese Provinciale Staten hebben na vele inspraakavonden in december democratisch besloten dat een lijnopstelling verstandiger is. Aangezien minister Kamp altijd heeft aangedrongen op draagvlak in de regio is zijn keuze niet alleen onlogisch maar ook ondemocratisch.” Voor het recreatieve bedrijfsleven is de keuze voor een lijnopstelling ingegeven door de ruimtelijke kwaliteit. Een groot windmolenpark waar alle wieken door elkaar heen draaien geeft een veel onrustiger beeld maar betekent ook het inleveren van vele vierkante kilometers aan vaargebied. Niemand met een schip zal zich tussen deze grote windturbines wagen. Volgens Petra Ellens, regiomanager van RECRON, interpreteert minister Kamp de motie die dit voorjaar is ingediend door de Tweede Kamer wel heel eigenzinnig. ,,In deze motie moet de minister rekening houden met wat de provincie Friesland wil. De provincie wil molens langs en op de Afsluitdijk en niet midden in het IJsselmeer." De minister wil nu dubbelop en dat is zeker geen wens van de provincie, recreatie ondernemers of gemeente Súdwest-Fryslan. Nu de gemeente Súdwest-Fryslan deze week de uitkomsten verwacht van haar eigen alternatief is het onbehoorlijk dat de Minister een week hiervoor zich op deze manier uitspreekt. De branches rekenen erop dat de nieuwe provinciale coalitie hier een stokje voor steekt en zal niet nalaten zelf opnieuw Tweede Kamerleden te benaderen. Op de foto: Animatie lijnopstelling Afsluitdijk. Molens 6 MW, rotordiameter 127 meter, ashoogte 116 meter - Bron: E-Connection.