Dagbesteding Koudum is van start

Koudum - Met de ingebruikneming van een nieuw onderkomen heeft Corriente te Koudum de mogelijkheden voor  dagbesteding flink uitgebreid.  In samenwerking met Emmaus Koudum is een pand aan de Opslach 2 in gebruik genomen. 

Corriente is sinds 1 januari  gecertificeerd aanbieder binnen zorg & welzijn. Vanuit die hoedanigheid bieden zij voor Koudum en omstreken diverse diensten aan. Corriente ondersteunt inwoners mbt. de WMO en de Participatiewet. Inwoners kunnen er terecht voor dagbesteding, huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en vrijwilligerswerk. In gesprek met de initiatiefnemers stelden wij hun de volgende vragen. En, blij met het nieuwe onderkomen ? Jazeker, hartstikke super. Wij waren al een tijdje op zoek naar een geschikt onderkomen. Met Emmaus hebben we nu een geschikte partner gevonden om nog meer binnen activiteiten aan te bieden. Wat kan er allemaal gedaan worden ? In principe alles. Het is ook afhankelijk van het doel waarmee iemand bij ons komt. Wil je structuur en arbeidsritme op doen, wil je werken aan je eigenwaarde en zelfvertrouwen of wil je gewoon lekker bezig zijn en sociale contacten op doen. Wij werken met een klein zelfsturend team zonder managers en directie, hierdoor kunnen we ontzettend snel schakelen en nieuwe activiteiten ontplooien. De klant vraagt en wij zoeken er een geschikte werkzaamheid bij. Op dit moment doen we reparaties en onderhoud aan fietsen, scooters, motoren en grasmaaiers. Je kunt bezig in de houtbewerking, metaalbewerking, schilderactiviteiten, of computers. Met Emmaus hebben we de afspraak om de ingebrachte spullen te sorteren en te controleren. Kasten, stoelen, tafels ed. worden indien nodig gerepareerd, opgepoetst of in de olie gezet. Bieden jullie ook buitenactiviteiten aan ? Wat buitenactiviteiten betreft kan men werken in de groenvoorziening, moestuin of op de boerderij. Op dit moment loopt er een mooi samenwerkingsproject met de gemeente Súdwest Fryslân en dorpsbelang Koudum. Zwerfvuil wat her en der door het dorp ligt wordt door ons opgeruimd. Momenteel is Marten van Dijk hier druk mee. De gemeente faciliteert hierbij de materialen zoals een bezem, grijper en afvalcontainer. Tijdens het opruimen van afval signaleert Marten soms zaken die niet helemaal in orde zijn zoals een scheef hangende paal of loszittende stoeptegels. Dit meldt hij en wij spelen dat vervolgens door naar dorpsbelang of lossen het zelf op. Tot slot kunnen mensen vanuit de dagbesteding vrijwilligerswerk doen voor inwoners van Koudum en omstreken. Je kunt hier denken aan het vervangen van een gloeilamp, het recht leggen van een tegel of te helpen bij een computerprobleempje. Op deze manier snijdt het mes aam twee kanten. Aan de ene kant heeft de persoon in de dagbesteding een leuke activiteit aan de andere kant worden mensen die zelf niet meer alles kunnen geholpen. Voor wie is de dagbesteding bestemd De dagbesteding is bestemd voor alle inwoners uit de gemeente. In de praktijk zijn het vooral de mensen uit de zuidwesthoek die bij ons werkzaam zijn. Het gaat hierbij om personen met een PGB of mensen met een zorgindicatie die via de gemeente of het zorgkantoor naar ons worden doorverwezen. Wat zijn jullie verdere plannen In eerste instantie willen we de dagbesteding uitbreiden en de vrijwilligerscentrale meer vorm geven.  Ook zijn we bezig met een plan om de vaarwegen in de gemeente schoon te houden. Zomers buiten het broedseizoen kan men dan als dagbesteding in een boot walkanten schoon houden.   Hoe kun je je aanmelden Aanmelden kan door te bellen op tel. 0514 – 850733, mailen Oane.peterson@corriente.nl , langs te komen op ons kantoor aan de Beukenlaan 4 te Koudum of contact op te nemen met de gemeente. Natuurlijk is iedereen welkom om eens een kijkje in ons nieuwe pand te nemen. Het is gevestigd aan de Opslach 2 in Koudum. Op de foto Marten van Dijk in het nieuwe onderkomen van Corriente.